DLC111065: מבוא לשילוב עבודה-חיים בשיטת ה-PIE

· 27-פבר-2022

ברוך/ה הבא/ה,

בקורס זה, מייסד דיגיטלראש, פרופסור ישע סיון עובר על המרכיבים הדרושים לשילוב אופטימלי בין העבודה והחיים: תכנון סדרי העדיפויות, יישום ההחלטות והערכת המטרות המוגדרות. בנוסף, אספנו עבורכם/ן חומרי העשרה נוספים ללמידה עצמית הקשורים לניהול העבודה והחיים בעולם המודרני.

קורס פתוח

קורס כולל

  • 2 שיעורים
  • 9 נושאים
Create a Spark from an Idea