תנאי שימוש

עודכן לאחרונה:  אוגוסט, 2023

חברתMindLi בע"מ ובשמה המסחרי DigitalRosh (להלן: "החברה",  "DigitalRosh" או "אנו"), מברכת אותך (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"), על שימושך בפלטפורמת האינטרנט שלנו הזמינה בכתובת https://digitalrosh.com , לרבות כתובת-משנה (להלן, ביחד: "האתר"). האתר מהווה מרכז למידה ופלטפורמה חברתית עבור קהילת המנהיגות והמנהיגים הדיגיטליים של DigitalRosh, ומספק למשתמשים את שירותי DigitalRosh (להלן, ביחד: "השירותים", כפי שיפורט בסעיף ‎2).

 1. הסכמה לתנאים
בכניסתך, התחברותך או שימושך באתר ו/או בשירותים, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים של מדיניות הפרטיות שלנו המופיעים כאן: מדיניות פרטיות (להלן, ביחד: "התנאים"), כי התנאים יחייבו אותך וכי תעמוד בכל החוקים והתקנות החלים על השימוש שלך באתר ו/או בשירותים ואתה מכיר בכך שתנאים אלה מהווים חוזה משפטי וניתן לאכיפה בינינו לבינך. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש באתר ו/או בשירותים, בכל אופן. התנאים כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכל המינים.

האתר ו/או השירותים זמינים לשימושם הפרטי בלבד של יחידים שהינם (א) מעל גיל שש-עשרה (16) המחזיקים באמצעי תשלום בתוקף (ככל שרלוונטי); ו-(ב) בעלי כשירות משפטית לקבל עליהם את התנאים ולכרות הסכם מחייב לפי כל דין. לפיכך, הנך מאשר כי הנך מעל גיל 16 ובעל הכשירות הנדרשת לקבל את התנאים, ולכרות הסכם מחייב תחת כל דין, להשתמש באתר ו/או בשירותים לאור התנאים ולהוציא לפועל את חובותיך להלן.

2. האתר ו/או השירותים
האתר מהווה מרכז מידע, מרכז לימודי ורשת חברתית, ומאפשר למשתמשים לתקשר אחד עם השני, וכולל בין היתר את השירותים הבאים: (א) תוכניות הכשרה וקורסים אשר יוצעו מעת לעת, (ב) מאגרי ידע ותוכן מקצועי של DigitalRosh, (ג) מפגשי קהילה (וירטואליים וכאלו שאינם מקוונים); (ד) פורומים מקוונים ופרסום תוכן מקורי באתר; (ה) "ספר חברים" המאפשר למשתמשים רשומים לאתר ולתקשר אחד עם השני; ו-(ה) קבלת מידע אודות DigitalRosh ושותפיה ושירותים מקצועיים מ DigitalRosh.
שים לב:
מרבית מהשירותים המוצעים דרך האתר כפופים לרישום כמנוי "דיגיטלראש בייסיק" המוצע ללא עלות (להלן: "דיגיטלראש בייסיק"), וחלקם כפופים לרכישת מנוי "דיגיטלראש פרו" בתשלום (להלן: "דיגיטלראש פרו"), כמפורט להלן.

אנו עשויים לשנות את השירותים המוצעים דרך האתר בכל עת, וכן להציע שירותים מקוונים נוספים באמצעות האתר מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא התראה מוקדמת. ייתכן וחלק מהשירותים יוצעו ויסופקו באמצעות פלטפורמות של צד שלישי, כדוגמת פלטפורמת Zoom ודומותיה, או באמצעות מפגשים בעולם האמיתי. במקרה זה, שירותים כאמור יהוו חלק מהגדרת המונח "שירותים" להלן, ותנאים אלו יחולו עליהם, בשינויים המחויבים. שים לב כי איננו אחראיים לכל מעשה או מחדל של צד שלישי, לרבות פלטפורמות טכנולוגיות של צדדים שלישיים, אולמות ומקומות מפגש וכיו"ב.  

האתר עשוי להציע קורסים בתשלום, לרבות קורסים שנערכים בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים (להלן: "הקורס(ים)"). שים לב שייתכן וקורסים אלו כפופים לתנאי שימוש נפרדים, אשר יובאו לידיעתך עובר להרשמתך לקורס על-ידי מפעיל הקורס. יודגש כי במקרה של סתירה בין תנאים אלו ותנאי שימוש ספציפיים לקורס, תנאי השימוש הספציפיים יגברו. למען הסר ספק, איננו אחראיים לכל מעשה או מחדל של צד שלישי בקשר עם קורסים כאמור, וכן איננו אחראיים ואיננו מתחייבים ביחס לטיב הקורס, טיב המרצה, התאמת הקורס לצרכיך ואיננו מעניקים כל אחריות או מצג אחר ביחס לקורסים כאמור.

האתר ושירותים אחרים של החברה עשויים להכיל תכנים אשר ניתנים לחברה מצדדים שלישיים, לרבות על ידי משתמשים אחרים באתר, כדוגמת, תמונות, המלצות, פידבקים, דירוגים, תכנים כתובים, לרבות תוכן שיווקי ("תכני צד ג'"). החברה אינה בודקת תכנים אלו ואינה ערבה לטיבם, תוכנם, נכונותם והתאמתם לצרכיך והם אינם מחייבים את החברה בשום אופן. שימושך והסתמכותך על תכני צד ג' הינה על אחריותך וסיכונך הבלעדיים. בכל מקרה של סתירה בין תוכן צד ג' לבין מידע שנמסר לך באופן ישיר מצד ג' הרלוונטי, המידע שנמסר לך באופן ישיר – יגבר.

האתר עשוי לאפשר לך להעלות לאתר ולשתף עם משתמשים אחרים תכנים, לרבות טקסטים, קישורים, תמונות, קטעי וידאו וכיוצא בזאת (להלן: "תוכן משתמשים"), כמפורט בהמשך.

DigitalRosh מנהלת קבוצת וואטסאפ אשר בה היא משתפת מעת לעת ניוזלטר שבועי, מידע על אירועים ותכנים לעיונם של חברי קבוצת הוואטסאפ (להלן: "קבוצת הוואטסאפ"). בעת ההצטרפות לקבוצת הוואטסאפ, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לקבל, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי מDigitalRosh באמצעות קבוצת הוואטסאפ.

במידה והנך משתמש בשירותים במסגרת העסקתך או אם נרכש עבורך מנוי לשירותי דיגיטאלראש, לרבות דיגיטלראש פרו, שים לב כי תנאים אלו יחולו עליך ועל שימושך במנוי ובשירותים, בשינויים המחויבים.

האתר ו/או השירותים כוללים, בין היתר, מידע ליצירת קשר, וידאו, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, מאגרי נתונים, קישורים, תוכן מיוחד אחר, נתונים טכניים, מסמכים, ידע, מפרטים, עיצובים, נתונים, "המראה והתחושה" של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור וקוד יעד, ממשקים, GUI, גרפיקה הקשורה לתכונות אינטראקטיביות, איורים, רישומים, אנימציות, פרסומות, ותכונות אחרות המתקבלות על ידי או דרך האתר וכן תוכן משתמשים ותכני צד ג' (להלן, ביחד: "התכנים").

האתר עשוי לכלול הודעות PUSH. הנך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש האתר לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). הנך רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

(כל השירותים המפורטים לעיל, בין אם הם מסופקים דרך האתר ובין אם בכל דרך אחרת, לרבות שירותים המסופקים או מוצעים על-ידי צדדים שלישיים, ביחד: "השירותים")

כל הזכויות באתר, בשירותים ו/או בתכנים שמורות לDigitalRosh או ניתנו לה ברישיון כדין.
האתר ו/או השירותים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). הנך מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או בשירותים, הינו באחריותך הבלעדית וכי אין לDigitalRosh כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש באתר, בשירותים (לרבות כל שירות שמסופק באמצעות האתר או שמוצע באתר, ולרבות שירותים של צדדים שלישיים), בתכנים ו/או בתוכן משתמשים ו/או בתוכן צד ג'. DigitalRosh לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בשירותים.
לתשומת ליבך: לצורך השימוש במרבית השירותים הנך נדרש להירשם לאתר כמנוי דיגיטלראש בייסיק ו/או להצטרף כמנוי דיגיטלראש פרו (להלן: "ההרשמה"). בעת ההרשמה, הנך עשוי להידרש לספק לDigitalRosh פרטי הזדהות מסוימים, לרבות פרטי אמצעי תשלום. הנך מצהיר כי כל הפרטים (לרבות, מידע אישי, כהגדרתו במדיניות הפרטיות) שהנך מספק לDigitalRosh נמסרו לDigitalRosh מרצונך החופשי. כמו כן, הנך מצהיר שתספק לDigitalRosh מידע מלא, מדויק ונכון, והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר במסגרת ההרשמה או בכלל. היה וDigitalRosh סבורה כי במסגרת ההרשמה או בכלל, המשתמש הזדהה באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, או אם המשתמש מסר פרטים שגויים, הרי שבכך המשתמש חושף את עצמו לאחריות פלילית ו/או אזרחית, לצד הזכות של DigitalRosh למנוע את גישת אותו משתמש לאתר ו/או לשירותים.
החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים צדדים שלישיים (תכני צד ג'), משתמשים ואחרים (תוכן משתמשים) באתר. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע אינו מתפרסם מטעם החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. זכור תמיד כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. תכני צד ג' ותוכן משתמשים המתפרסמים באתר מוגשים למטרות אינפורמטיביות בלבד.
המשתמש מודע ומסכים לכך שהינו האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו או נעשו על-ידו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים (לרבות, בנוגע לכל אינטראקציה בין משתמשים, פעולות הקשורות לביצוע תשלומים וכו').
המשתמש מסכים ומאשר כי תכני צד ג' ותוכן משתמשים עשויים לכלול תכנים פרסומיים מעת לעת, אשר יפורסמו על ידי המשתמשים או על ידי צדדים שלישיים. תכנים אלה הנם באחריותו הבלעדית של המפרסמים, ולא תהא לחברה כל אחריות וחבות בהקשר זה. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי לחברה אין כל חובה ויכולת לאמת את המידע המוצגים בתכנים אלה.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאים, הרשמתך לDigitalRosh מביעה את הסכמתך שחלק מפרטיך (לרבות שמך המלא) יוצגו במאגר חברי וחברות הקהילה של DigitalRosh, אשר פתוח לעיונם של חברי דיגיטלראש פרו בלבד, בהתאם להגדרות פרטיותך באזור האישי וכפי שיפורט במדיניות הפרטיות שלנו.
מבלי לגרוע מזכויותיה של DigitalRosh לפי כל דין ו/או מהאמור בתנאים, DigitalRosh

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להגביל או לחסום את המנוי של משתמש, בין אם רשום או בין אם לאו, אשר יפר את התנאים.
דבר פרסומת וניוזלטר: במסגרת השירותים, DigitalRosh או שותפיה עשויים לשלוח אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, והודעות בקשר לניוזלטר השבועי של DigitalRosh (להלן, בהתאמה: "הפרסומות" ו-"ניוזלטר") וזאת באמצעות הודעות מתפרצות ו/או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפרטי הקשר שסיפקת לנו בעת הרישום לאתר ו/או באמצעות הצטרפותך לקבוצת הוואטסאפ (כמפורט לעיל) או לכל רשימת תפוצה אחרת של DigitalRosh. שים לב כי בעת רישומך לאתר, הצטרפותך כמנוי דיגיטלראש פרו ו/או הצטרפות לרשימת התפוצה ו/או לקבוצת הוואטסאפ, הנך מסכים לקבלת דברי פרסומות וניוזלטר. אם נרשמת לשירותים וברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת פרסומות וניוזלטר, באפשרותך לשנות זאת באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" המצוי בדיוור שישלח אליך, באמצעות פנייה אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני support@mindli.com לצורך הסרתך מרשימת התפוצה ו/או באמצעות יציאה מקבוצת הוואטסאפ (כפי שרלוונטי). לפרטים נוספים, ראה את מדיניות הפרטיות שלנו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאפשרות DigitalRosh לשלוח למשתמשים הודעות הקשורות בשירותים, לרבות, אך לא רק, סיוע טכני.

3. רישום כמנוי לשירותים
אופן הרשמה כמנוי: על מנת להשתמש בשירותים, כולם או בחלקם, ייתכן ותידרש להירשם כמנוי לאתר – במסגרת ההרשמה הנך נדרש למסור לנו מידע אישי מסוים או להתחבר לאתר באמצעות חשבונות בפלטפורמות צד ג' (למשל באמצעות חשבונך בגוגל או בפייסבוק), והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו (להלן: "המנוי"). הנך מצהיר שתספק לנו במסגרת המנוי מידע מלא, מדויק ונכון, ומסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בהרשמתך כמנוי. היה וסברנו כי נרשמת כמנוי באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך אתה חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך במנוי, ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב. DigitalRosh עשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להציע למשתמשים רשומים לרכוש מנויים מסוגים שונים לשירותים. מובהר בזאת כי שימושך בפרטי תשלום, לרבות כרטיס אשראי, שאינו שייך לך, או מסירת פרטי תשלום שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין. שים לב כי אם המנוי נרכש עבורך על-ידי המעסיק, תנאים אלו ימשיכו לחייב אותך, בשינויים המחויבים.

אבטחת מידע: המנוי באתר DigitalRosh מיועד לשימוש פרטי ואישי בלבד. באחריותך לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיות פרטי המנוי שלך, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במנוי שלך ו/או שאינו מורשה להשתמש באתר ו/או בשירותים בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא במנוי. DigitalRosh לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע (לרבות ביחס לאובדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה במכשירך), למעט ככל שDigitalRosh לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין. עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה במנוי שלך, ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה למכשיר ממנו אתה משתמש באתר ו/או בשירותים. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או במנוי שלך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. אם ברצונך לשנות סיסמה או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות המנוי שלך. על מנת למחוק את המנוי הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: support@mindli.com ביטול המנוי יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס למנוי או לצפות במידע שבמנוי. מובהר למשתמש כי גם לאחר ביטול המנוי על ידך, DigitalRosh רשאית לשמור כל מידע בקשר למשתמש אשר דרוש לה, לצורך התגוננות מתביעות משפטיות ו/או ארכיון ו/או לצרכים חשבונאיים ו/או על פי כל דין.
שים לב: מחיקת המנוי עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות נתונים שהוזנו למנוי) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

4. מנויים ותשלומים
מנויים בתשלום: על מנת לקבל גישה וליהנות ממלוא השירותים המוצעים באתר, ייתכן ותידרש לרכוש מנוי בתשלום, למשל דיגיטלראש פרו (להלן: "מנוי בתשלום"). הצטרפות למנוי בתשלום תעשה בהתאם לתנאים שלהלן, וכן בכפוף לתשלום דמי מנוי ובהתאם לעלויות, התקופות, תנאי התשלום והתנאים הנוספים אשר קבועים בעמוד רכישת המנוי בתשלום באתר בכתובת digitalrosh.com/about/membership, ואשר מהווים חלק אינטגרלי מתנאים אלה (על דרך ההפניה).

שירותים נוספים בתשלום: ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים באתר יהיו כפופים לתשלום נוסף (לדוגמא: הרשמה לקורסים). ייתכן ותשלומים כאמור יבוצעו ישירות לצדדים שלישיים רלוונטיים ולא לחברה. יובהר, למען הסר ספק, כי דמי המנוי אינם מקנים למשתמש זכות להשתתף בשירותים הכרוכים בתשלום נוסף, בין היתר בקורסים, הכל בהתאם לתנאים וכמפורט באתר. בנוסף, ייתכן שכחלק מרכישת שירותים ספציפיים באתר, לרבות הקורסים, DigitalRosh תעניק לך מנוי דיגיטלראש פרו ללא תשלום, זאת בכפוף להודעה מפורשת על כך מאת DigitalRosh, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וDigitalRosh רשאית להפסיק להעניק מנויים ללא תשלום בכל עת.

שינויים במנוי בתשלום: DigitalRosh רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להציע מסלולי מנוי בתשלום שונים ו/או לעדכן מעת לעת את תנאי כל מנוי בתשלום לרבות מנוי דיגיטלראש פרו, לרבות אך לא רק, את אופן התשלום, העלויות, תקופות המנוי בתשלום, את אמצעי התשלום אותה היא מכבדת ואת השירותים שמנוי בתשלום מקנה, בכפוף לכך ששינוי כאמור לא ישפיע על תקופת המנוי בתשלום הקיימת וייכנס לתוקף במועד חידוש המנוי בתשלום, בכפוף להודעה מראש ובכתב בדבר שינויים כאמור, והכל בהתאם ובכפוף לדין.

קופונים: המשתמש עשוי להזין קוד קופון במעמד רכישת מנוי בתשלום על מנת לממש הטבה שאותה קיבל מDigitalRosh או משותפיה (להלן: "הקופון"). שים לב, הקופון ניתן עבורך ולשימושך האישי בלבד. DigitalRosh לא נושאת בכל אחריות והתחייבות בכל הנוגע לשימוש בקופון שלא על ידך ו/או מי מטעמך ועבורך, וDigitalRosh אינה מבטיחה שקופון זה יפעל בעת השימוש כאמור. שים לב כי אנו עשויים להגביל את השימוש בקופונים, לרבות לעניין תקופת מימושם וכמות מקסימלית למימוש. איננו מחויבים להעניק הנחות, הטבות או קופונים, ואלו יוענקו לפי שיקול דעתנו מעת לעת.

תנאי הביטול של הישרותים ו/או הקפאת מנוי בתשלום:

א. מנויים:
באפשרותך לבטל או להקפיא את המנוי בתשלום בכל עת. תוכל להודיע לנו על רצונך לבטל או להקפיא את המנוי בתשלום באמצעות: (א) הגדרות האזור האישי באתר; (ב)שליחת הודעת דואר אלקטרוני הכוללת לפחות שם ומספר טלפון לכתובת support@mindli.com או (ג) משלוח דואר הכולל לפחות שם ומספר טלפון רשום  לכתובת: מגדלי הארבעה, רח' הארבעה 28, תל אביב. לסיוע נוסף בעניין ביטול או הקפאת מנוי בתשלום, אנא פנה אלינו לכתובת דוא"ל לעיל.
הודעת הביטול תיכנס לתוקפה עד שלושה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל DigitalRosh, למעט הודעות שיתקבלו בדואר רשום אשר ייכנסו לתוקפן כשישה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל DigitalRosh.
למעט כפי שנדרש מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוקי הגנת הצרכן"), לא יוענקו החזרים בגין תשלומים שבוצעו על ידך תחת תנאים אלה, לרבות דמי מנוי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, שים לב כי תעמוד לרשותך האפשרות להודיע לנו על ביטול המנוי בתשלום בסוף מחזור החיוב הבא, במועד מאוחר יותר או באופן מיידי, וכי תנאי הביטול הבאים יחולו על ביטול מיידי של המנוי בתשלום:

  • מנוי חודשי – ככל והביטול מתייחס למנוי המתחדש מדי חודש, ושולמו דמי מנוי עבור החודש בו מבוקש הביטול, תהא זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו ביחס לאותו חודש, החל מיום כניסתה לתוקף של הודעת הביטול, כאמור לעיל.
  • מנוי שנתי – ככל והביטול מתייחס למנוי שנתי, תהא זכאי להחזר דמי המנוי בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהתשלום ששולם על ידך (או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים), וזאת ככל שהודעת הביטול התקבלה במהלך 14 הימים הראשונים ממועד רכישת המנוי בתשלום. החל מהיום ה-15 ההחזר יינתן בניכוי העלות היחסית עבור חודשים בהם המנוי היה פעיל ובתוקף (לרבות הימים מתוך החודש בו התקבלה הודעת הביטול).

ב. קורסים:

  • קורסים בלמידה מונחית (המתקיימים פרונטלית או במסגרת מפגשים וירטואליים באמצעות ZOOM או מערכות דומות):

תוכל להודיע לנו על רצונך לבטל את השתתפותך בקורסים אלו באמצעות: (א) שליחת הודעת דואר אלקטרוני למנהל הקורס, לכתובת שתימסר לך בעת ההרשמה לקורס, הכוללת לפחות שם ומספר טלפון; (ב) שליחת הודעה לחברה באמצעות דף "יצירת קשר" בכתובת https://he.digitalrosh.com/about/contact-us/, או (ג) משלוח דואר הכולל לפחות שם ומספר טלפון רשום לכתובת: מגדלי הארבעה, רח' הארבעה 28, תל אביב. לסיוע נוסף בעניין השתתפות בקורס, אנא פנה למנהל הקורס או לחברה באמצעות דף יצירת הקשר המוזכר לעיל.

הודעת הביטול תיכנס לתוקפה עד שלושה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל דיגיטלראש, למעט הודעות שיתקבלו בדואר רשום אשר ייכנסו לתוקפן כשישה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל דיגיטלראש.

תנאי הביטול הבאים יחולו על בקשות ביטול השתתפות בקורסים בלמידה מונחית או פיזית:

  • במקרה שהודעת הביטול תתקבל עד שלושים (30) ימים לפני תחילת הקורסתהא זכאי להחזר מלא עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול בשיעור של חמישה אחוזים (5%) מהתשלום ששולם על ידך (כלומר, תהיה זכאי להחזר בגובה של תשעים וחמישה אחוזים 95%))).
  • במקרה שהודעת הביטול תתקבל בין שלושים (30) ימים לארבעה עשר (14) ימים לפני תחילת הקורס תהא זכאי להחזר של חמישים אחוזים (50%) ממחיר הקורס ששולם על ידך.
  • במקרה שהודעת הביטול תתקבל במהלך תקופה הקצרה מארבעה עשר (14) ימים לפני תחילת הקורס – לא תהא זכאי כלל להחזר של מחיר הקורס ששולם על ידך.

למרות האמור לעיל ובהתאם לחוקי הגנת הצרכן, ככל שהודעת הביטול התקבלה במהלך ארבעה עשר (14) הימים הראשונים ממועד רכישת הקורס ולפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס, תהא זכאי להחזר מלא בגין מחיר הקורס ששולם על ידך,  בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהתשלום ששולם על ידך (או 100 , הנמוך מבין השניים).

  • קורסים במתכונת למידה עצמית:

תוכל להודיע לנו על רצונך לבטל את השתתפותך בקורסים אלו באמצעות: (א) שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@mindli.com, הכוללת לפחות שם ומספר טלפון; (ב) שליחת הודעה לחברה באמצעות דף "יצירת קשר" בכתובת https://he.digitalrosh.com/about/contact-us/, או (ג) משלוח דואר הכולל לפחות שם ומספר טלפון רשום לכתובת: מגדלי הארבעה, רח' הארבעה 28, תל אביב. לסיוע נוסף בעניין השתתפות בקורס, אנא פנה למנהל הקורס או לחברה באמצעות דף יצירת הקשר המוזכר לעיל.

הודעת הביטול תיכנס לתוקפה עד שלושה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל דיגיטלראש, למעט הודעות שיתקבלו בדואר רשום אשר ייכנסו לתוקפן כשישה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל דיגיטלראש.

למעט כפי שנדרש מכוח חוקי הגנת הצרכן, לא יוענקו החזרים בגין תשלומים שבוצעו על ידך תחת תנאים אלה, לרבות דמי הקורס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שים לב כי תעמוד לרשותך האפשרות להודיע לנו על ביטול השתתפותך בקורס וכי תנאי הביטול הבאים יחולו:

  • תהא זכאי להחזר דמי הרישום בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהתשלום ששולם על ידך (או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים), וזאת ככל שהודעת הביטול התקבלה במהלך 14 הימים הראשונים ממועד רכישת הקורס.

שים לב: אם נרכש עבור המשתמש מנוי בתשלום באמצעות ארגון או צד שלישי אחר שאינו אדם פרטי, תנאי התשלום וכל תנאי אחר המוסכמים בין DigitalRosh לאותו ארגון או צד שלישי בלבד גוברים על האמור בתנאים אלו, ומובהר בזאת כי במקרה זה לא יוענקו החזרים כספיים למשתמש ובכלל, ולא ניתן יהיה לבטל את המנוי, אלא אם צוין אחרת בהסכם האמור.

פרטי העוסק לצורך חוקי הגנת הצרכן:
חברת MindLi בע"מ
ח.פ. 516554102
כתובת: רח' הארבעה 28, תל אביב

5. שימושים אסורים
ישנן פעולות מסוימות שהינן אסורות בתכלית האיסור בעת השימוש באתר. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה באחת מההוראות המפורטות להלן עשויה להביא לידי הגבלת או סיום השימוש שלך בשירותים, ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית. למען הסר ספק, המונח "תכנים" כולל גם תכני צד ג' ותוכן משתמשים, כהגדרת מונחים אלה לעיל.

אלא אם כן הדבר הותר במפורש על ידי תנאים אלה או בכתב על ידינו, אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי): (א) להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים כלשהם המציינים זכויות קנייניות של DigitalRosh ו/או של נותני רישיונותיהם, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, ,™ או ®); (ד) להפר או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, סורק, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש את פעולת האתר ו/או השירותים, השרתים או הרשתות המאחסנים את האתר ו/או השירותים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי אנחנו נותנים חסות לך, לאתר שלך, לעסק שלך או לכל הצהרה שאתה מפרסם, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר ו/או השירותים; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית האתר, כפי שייקבע על ידינו; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם אנו עשויים להשתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או לשירותים; (ט) להעתיק, לשנות, להתאים, להנגיש, לתרגם, להעביר, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה או להפריד כל חלק מהתכנים באתר, או להציג לציבור, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לבצע שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, להציג לציבור, להפחית לצורת קריאה אנושית, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, להתאים, להעניק רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להשאיל, לעבד, להרכיב, לבצע הנדסה חוזרת, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות מכל חומר הכפוף לזכויות קנייניות שלנו (כהגדרתן מטה), בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהוא; (יא) לעשות כל שימוש בשירותים ו/או בתכנים בכל אתר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמתנו הכתובה מראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע inline linking לתכנים; (יג) למכור, להעניק רישיון או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר, לשירותים ו/או לתכנים; (יד) למסגר או לשקף כל חלק מהאתר ללא הסכמתנו המפורשת הכתובה מראש; (טו) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים ו/או מהאתר; (טז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר ו/או לשירותים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים שעשויים או מיועדים להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב אחר אשר עשויים להזיק, להפריע או לפלוש בפועל או באופן פוטנציאלי; (יז) להשתמש באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימושו הפרטי של המשתמש ואשר מהווה מטרד לDigitalRosh ו/או למשתמשים או שאינה ראויה בהתאם לטיב השירותים; ו/או (יח) להפר אי אלו מהתנאים.

6. מדיניות הפרטיות
אנחנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע שאתה משתף איתנו. אנו מאמינים כי יש לך את הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע למידע שאנחנו אוספים כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת בפירוט במדיניות הפרטיות שלנו, אשר משולבת בתנאים אלו על דרך ההפניה. אתה מסכים כי אנו עשויים להשתמש במידע אישי שאתה מספק לנו או מעמיד לרשותנו בהתאם למדיניות הפרטיות. אם אתה מתכוון לגשת או להשתמש באתר ו/או בשירותים, תחילה עליך לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות. שים לב שאנו עשויים לאסוף, לחשוף, לפרסם ולהשתמש בכל מידע אנונימי ולא מזוהה, כגון מדדי ביצוע, הנובעים משימושך באתר ו/או בשירותים, על מנת לספק ולשפר את התוכנות והשירותים שלנו, לכל מטרה עסקית לגיטימית אחרת. אנו נישאר הבעלים הבלעדי של מידע כזה.

7. זכויות קניין רוחני
האתר, התכנים והנכסים הקנייניים שלנו וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות פטנט, סימני מסחר, שמות מסחר, סימני שירות, זכויות יוצרים, שמות מתחם וסודות מסחרי, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני"), הם בבעלותנו ו/או נמסרו לנו ברישיון ומוגנים על ידי חוקי פטנטים, זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש להלן תישמר לנו ולנותני הרישיון שלנו.
התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני שלנו, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת הניתנת לביטול בהתאם לתנאים. אין בתנאים אלה כדי להוות וויתור על הקניין הרוחני שלנו על פי כל דין.

8. סימני מסחר ושמות מסחריים
הלוגואים של DigitalRosh ושאר המזהים הקניינים המשמשים את DigitalRosh בקשר עם האתר ו/או השירותים (להלן: "סימני המסחר של DigitalRosh") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של DigitalRosh, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר), העשויים להופיע באתר, שייכים לבעליהם (להלן: "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של DigitalRoshאו בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

9. פרסומים מסחריים
במהלך השימוש באתר, המשתמש עשוי להיחשף למודעות מסחריות או פרסומות המפורסמות על-ידי DigitalRosh ו/או צדדים שלישיים. כל המידע המופיע במודעות המסחריות או הפרסומות שייך לאותם צדדים שלישיים והינו באחריותם הבלעדית, והוא ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). על DigitalRosh אין כל התחייבות או אחריות בהתייחס למידע זה, בין אם לDigitalRosh יש שליטה על פרסומים מסחריים אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, DigitalRosh לא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומות אלו. האחריות לתוכן המידע והמסרים המסחריים שאינם מטעמה של DigitalRosh חלה על הגורמים המפרסמים בלבד. שילוב המידע והמסרים המסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד של DigitalRosh לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים למכירה כחלק מהפרסומים.

10. ספקי שירותי הסליקה
התשלומים באתר עשויים להיגבות באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי הסליקה"). DigitalRosh רשאית להוסיף או לשנות את ספקי שירותי הסליקה ו/או את סוגי אמצעי התשלום שאותה היא מכבדת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. ספקי שירותי הסליקה מאפשרים לך לבצע תשלומים בצורה מאובטחת באינטרנט באמצעות אמצעי תשלום שונים (כגון, לצורך הדוגמא בלבד, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק). ספקי שירותי הסליקה הם ספקי שירות עצמאיים ולDigitalRosh ו/או לנציגיה אין שליטה ו/או כל קשר לספקי שירותי הסליקה. מובהר בזאת כי  DigitalRoshאינה אחראית, בשום מקרה, לאיכות השירות ו/או לפעולות של ספקי שירותי הסליקה, וכן, DigitalRosh לא תישא בכל אחריות לגבי כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לך בשל שימושך בשירותים המוצעים על ידי ספקי שירותי הסליקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש בספקי שירותי הסליקה הוא על אחריותך בלבד וכן באחריותך, בטרם שימושך בשירותים המוצעים על ידי ספקי שירותי הסליקה, לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המצויים באתר ספקי שירותי הסליקה, ולציית לכל אותם התנאים כאמור. הנך מאשר שאתה לוקח על עצמך את הסיכונים בביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי הסליקה.

11. תוכן משתמשים
ייתכן ובמסגרת השימוש באתר תהא לך האפשרות להעלות ו/או לפרסם ו/או לחלוק עם משתמשים נוספים של האתר ו/או עם DigitalRosh מידע, קישורים, תמונות, דירוגים, סרטונים ותכנים נוספים, לרבות בנוגע לתכנים או תכנים של משתמשים אחרים באתר (להלן, ביחד: "תוכן משתמשים"). תוכן משתמשים עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים כגון עיצובים, טקסטים, איורים, תמונות, דעות, מצגות וכל מידע קנייני אחר. אנא ודא כי שימושך באתר מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן המשתמשים אותו העלית לאתר ו/או העברת לDigitalRosh. DigitalRosh לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים או בקשר להעלאה כאמור. הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן המשתמשים שהנך מפרסם באמצעות האתר ו/או מעביר לDigitalRosh ולהשלכות של השימוש בתוכן זה על ידי DigitalRosh ועל ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר בזאת כי תוכן משתמשים הנמסר לפרסום על ידי המשתמשים אינו מבטא את דעת DigitalRosh או עמדתה ואין בפרסומו כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו.
בעת שאתה מעלה לאתר ו/או מוסר לDigitalRosh תוכן משתמשים עליך להקפיד שתוכן משתמשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להעלות לאתר ו/או למסור לDigitalRosh כל תוכן (א) הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר והעתקת ו/או הפצת תמונות שאינן ברשותך; (ב) היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם; (ג) בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב; (ד) המציג קטינים באופן מיני; (ה) בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, אלים או פוגע ברגשות הציבור; (ו) שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; (ז) המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; (ח) המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם, לרבות תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ט) המקדם מודעות מסחריות או פרסומות ללא קבלת אישור מDigitalRosh; (י) המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות DigitalRosh או הינו מקודם על ידי DigitalRosh, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת; ו-(יא) האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה. בנוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה"שימושים האסורים" המפורטים לעיל, בסעיף ‏5, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן המשתמשים.

יובהר בזאת כי לDigitalRosh אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן משתמשים. יחד עם זאת, DigitalRosh רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את תוכן המשתמשים לפני ואחרי פרסומו באתר, לסרב להציג באתר תוכן משתמשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן משתמשים אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר, בשירותים, בתכנים, במשתמשי האתר, בDigitalRosh או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של DigitalRosh. במקרה זה, DigitalRosh תהא רשאית למנוע ממך להעלות ולהציג באתר תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויותיה של DigitalRosh לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן המשתמשים אשר עשוי להיות זמין באתר.

על אף האמור, אנו עשויים מעת לעת לקבוע קטגוריות של תכנים ו/או שירותים באתר, אשר ביחס אליהם תידרש לשלוח את תוכן המשתמשים שלך ישירות ל-DigitalRosh לבחינה והערכה, לפני העלאתו לאתר. במקרה זה, DigitalRosh רשאית לדחות בקשות להעלות לאתר תכנים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שים לב, DigitalRosh עשויה ליצור הגבלות בקשר לתוכן המשתמשים באתר, לרבות הגבלות בדבר גודל ונפח אחסון הזמינים להעלאת תוכן משתמשים לאתר. DigitalRosh לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים לאתר.

במידה והנך סבור כי תוכן משתמשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת סעיף ‏12 "נוהל הודעה והסרה" להלן.

היה והמשתמש יעלה לאתר ו/או ימסור לDigitalRosh תוכן משתמשים אשר עשוי להתפרסם באתר, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת שהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני בהם או כי קיבל (וימשיך להחזיק) בכל הרישיונות, הזכויות, וההסכמות הדרושות מבעלי תוכן המשתמשים ועל פי כל דין. כמו כן, המשתמש מצהיר כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות. המשתמש מוותר בזאת באופן מפורש על הזכות המוסרית שעשויה להיות לו בתוכן המשתמשים. כמו כן, המשתמש מעניק לחברה רישיון שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, בלתי ניתן לביטול וניתן להעברה להשתמש, להעתיק, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, ולבצע ברבים את תוכן המשתמשים, והכל בקשר לאתר, לשירותים ו/או לכל צורך עסקי לגיטימי אחר של DigitalRosh.

מסירת תוכן משתמשים לפרסום באמצעות האתר אינה מחייבת את החברה לפרסם או להוסיף לפרסם תוכן משתמשים זה באתר. החברה אינה מתחייבת, איפוא, שמידע ו/או תוכן ו/או תוכן משתמשים ו/או תוכן צד ג' שמצאת או פרסמת באתר במועד מסוים ימשיך להתפרסם גם בהמשך.

באחריות המשתמש להשיג את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של צדדים שלישיים אשר נכלל בתוכן הגולשים אותו המשתמש מעוניין לשתף עם החברה ו/או במסגרת השירותים, ולעמוד בכל דרישות הדין החלות בקשר לתוכן כאמור. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה.

12. נוהל הודעה והסרה
הנך רשאי לפנות לDigitalRosh בדואר אלקטרוני ולבקש מחיקת כל חומר שמסרת לפרסום באתר. DigitalRosh תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת להיענות בכלל, או בתוך פרק זמן מסוים. ידוע לך כי קיימות נסיבות שימנעו מחיקת חומר לפי בקשתך.

במידה ומוצגים באמצעות האתר ו/או השירותים תכנים או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך , לרבות זכויות יוצרים שלך, ו/או תכנים פוגעניים, לרבות תכנים הפוגעים בפרטיותך, בלתי הולמים, המהווים דיבה, ו/או המכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמנת ליצור קשר עם DigitalRosh בבקשה להסירם באמצעות כתובת הדוא"ל support@mindli.com תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותיך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר וDigitalRosh אינה מתחייבת לנטר את תוכן המשתמשים, אזי DigitalRosh לא תוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. DigitalRosh לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

13. משוב
ככל שתמסור לנו משוב, פידבק, תגובות או הצעות בקשר לאתר ו/או לשירותים ("משוב"), אנו נקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, משולם במלואו, כלל עולמי, תמידי ובלתי הדיר לשלב את המשוב באתר, בטכנולוגיות, בשירותים ו/או בכל הנכסים האחרים של DigitalRosh, הנוכחיים או העתידיים שלנו, ולהשתמש במשוב, ללא קבלת אישורך, עבור כל מטרה והכל ללא תמורה נוספת עבורך. אתה מסכים כי משוב כזה ייחשב כמידע שאינו סודי. יתרה מזאת, אתה מתחייב כי המשוב שלך אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב אותנו לעמוד בחובות נוספים בקשר לאתר ו/או לשירותים המשלבים משוב כלשהו.

14. זמינות
זמינות ופעילות האתר, התכנים ו/או השירותים הניתנים במסגרת האתר תלויים בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של DigitalRosh או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). איננו מתחייבים כי האתר ו/או השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעה, תקלה או שהיא תהיה חסינה מפני גישה לא מורשת ו/או ללא שגיאות. המשתמש מסכים בזאת כי DigitalRosh לא תהא אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת DigitalRosh (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד') או עקב תקלה או טעות של DigitalRosh או מי מטעמם.

15. קטינים
מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלה, כדי להשתמש באתר ו/או בשירותים עליך להיות מעל גיל שש-עשרה (16). מטבע הדברים, יכולתנו לוודא כי המשתמש הינו מעל גיל שש-עשרה (16) היא מוגבלת ביותר, ובד"כ תסתמך על הצהרת המשתמש עצמו, אותה אנו רשאים לדרוש בכל שלב. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שש-עשרה (16) נרשם ומשתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור.

16. הסרת אחריות והתחייבויות
במידה המרבית המותרת על פי דין ולמעט כאמור במפורש בתנאים אלה, האתר, השירותים, התכנים ותוכן משתמשים ותוכן צד ג' ניתנים "כמות שהם" (“AS-IS”), "עם כל הליקויים" (“WITH ALL FAULTS”) ו/או על בסיס "כפי שזמין" (“AS AVAILABLE”) וDigitalRosh אינה נושאת בכל אחריות או התחייבות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא, לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לשימוש, לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, לאמינות השירותים ו/או התכנים ו/או תוכן משתמשים ו/או תוכן צד ג' ו/או כל מידע אחר שיופק מהשימוש באתר וכן בכל אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות תחת הדין אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. שימושך באתר ו/או בשירותים היא באחריותך הבלעדית.

DigitalRoshאינה מתחייבת כי (א) השירותים ו/או האתר ו/או התכנים ו/או תוכן המשתמשים ו/או תוכן צד ג' הינם ויהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא הפרעות, ללא שגיאות, ללא טעויות או נקיים מכל וירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (ב) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בתוכן המשתמשים ו/או תוכן צד ג' יתוקנו, ו/או DigitalRosh תתקן כל טעות או ליקוי בשירותים, ו/או (ג) ניתן מצג כלשהו בקשר לשימוש, אי היכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש בשירותים ו/או בתכנים ו/או תוכן המשתמשים ו/או תוכן צד ג' (לרבות שהתוצאות של השימוש בשירותים יעמדו בדרישותיכם או בציפיותיכם). DigitalRosh לא נושאת בכל אחריות והתחייבות בכל הנוגע לשימוש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי הזמינות, האמינות או האיכות של השירותים ו/או האתר, והיא אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל טעות או ליקוי ביחס לתכנים ו/או לתוכן המשתמשים ו/או לכל מידע המוצג באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר.

DigitalRosh לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר, באמצעים דיגיטליים כלשהם, לצורכי השירותים ו/או התכנים ו/או תוכן המשתמשים הנם באחריותו הבלעדית.

הנך עשוי להעלות תוכן משתמשים לאתר כמפורט בסעיף ‏11. יובהר כי האתר אינו מיועד לשמירת מידע, וDigitalRosh אינה מתחייבת כי כל תוכן שתעלה לאתר או בכלל, יהיו זמינים לך, בין אם בזמן שימושך באתר ובכלל. הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, כל תוכן שהועלה על ידך לאתר או נמסר לDigitalRosh. DigitalRosh לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן או היעדר גישה לתכנים כאמור. למען הסר ספק, כל תוכן המשתמשים במסגרת האתר ניתן לDigitalRosh על ידי המשתמשים ולDigitalRosh אין ולא תהא כל אחריות לתכנים אלו, למהימנותם, אמינותם, דיוקם ו/או שלמותם, והסתמכותך עליהם היא על אחריותך הבלעדית.

היה וסמכויות שיפוט אחרות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל יחולו במידה המקסימלית האפשרית.

17. הגבלת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, DigitalRosh, לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, אך לא רק, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עוגמת נפש), כתוצאה או הנובעים מתנאי שימוש אלה ו/או מהשירותים ו/או מהתכנים ו/או תוכן המשתמשים ו/או תוכן צד ג', משימושך או חוסר יכולתך להשתמש בשירותים, מהתוצאות וההשלכות של שימושך בשירותים והדיוק של תוצאות אלה ואמינותן, או מכל תוכן או מהביצועים או אי הביצועים של DigitalRosh`לפעול תחת תנאים אלה, וכל מעשה או מחדל אחרים של DigitalRosh בכל סיבה אחרת שהיא, בין אם DigitalRosh הזהירה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובמידה המרבית המותרת על פי דין, החבות המצטברת של DigitalRosh עבור כל הנזקים הנובעים מתנאים אלה, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לDigitalRosh בשלושת (3) החודשים לפני קרות האירוע אשר יצר עילה למשתמש כלפי DigitalRosh, או לחלופין סכום של מאה (100) ש"ח, לפי הגבוה מביניהם.

18. שיפוי
המשתמש מסכים להגן ולשפות את DigitalRosh מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר, בשירותים ו/או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם DigitalRosh.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, DigitalRosh שומרת על זכותה הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה עם DigitalRosh בניהול ההליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לצורך כך, לכתחילה, את הסכמתה המפורשת ובכתב של DigitalRosh.

19. שינויים והפסקת פעילות
DigitalRosh שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר ובשירותים ו/או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים ו/או תוכן צד ג', תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות, הפסקת פעילות כללית, חסימה זמנית, הגבלות זמניות או קבועות וכל שינוי אחר, ללא הודעה מוקדמת ובכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל, בין היתר, ומבלי לגרוע, בשל פעולות שנעשות על-ידך בזדון בקשר עם האתר ו/או השירותים, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות DigitalRosh על פי כל דין). הנך מסכים כי DigitalRosh לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין השינויים ו/או הפסקות הפעילות ו/או כל תקלה או שגיאה שעשויים להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה, לרבות אבדן מידע ו/או כל נזק נטען אחר הכרוך בהם. הוראות תנאים אלה שעל פי טבען ותוכנן חייבות לשרוד את סיום התנאים על מנת להשיג את המטרות הבסיסיות של תנאים אלה, ישרדו את סיום התנאים.

20. קישורים לאתרים ולפלטפורמות של צדדים שלישיים
DigitalRosh מברכת קישורים לאתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור (א) מוביל לאתר האינטרנט הראשי של DigitalRosh שכתובתו בראש התנאים, (ב) אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של האתר עם אתר האינטרנט שלך ו/או שירותים שאינם ניתנים על ידי DigitalRosh, ו/או (ג) אינו מתאר את DigitalRosh באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר DigitalRosh מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר DigitalRosh, הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, DigitalRosh אוסרת על הצגת האתר בצורת מסגור (framing) או in-line linking.

קישורים מסוימים המופיעים באתר עשויים להפנות את המשתמש לאתרים או לשירותים שאינם של DigitalRosh ושאינם בשליטתה, לרבות אתרים של צדדים שלישיים ו/או פלטפורמות חברתיות (כמוגדר מטה). מקורות אלה מובאים לנוחיותך בלבד וDigitalRosh  שומרת את הזכות למחקם בכל עת. DigitalRosh אינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל שירות, פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. שימושך במקורות אלה, האינטראקציות שלך עם צדדים שלישיים במסגרתם, וכל נזק שלכאורה נגרם לך כתוצאה משימושך בהם הנו באחריותך בלבד. אין בהכללת קישורים אלה משום אישור לחומר המופיע בהם או המלצה לרכישת מוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו של DigitalRosh עם מפעילי האתרים האמורים. כמו כן, DigitalRosh אינה אחראית למדיניות הפרטיות ו/או מדיניות האבטחה ו/או כל מדיניות אחרת של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על קישורים אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד. רוב האתרים והשירותים המקושרים הללו מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. DigitalRosh ממליצה לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

21. פלטפורמות חברתיות
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר עשוי לכלול שיתוף חברתי וכלים משולבים אחרים (למשל כפתור "Share" ו/או "Like") המקושרים ומאפשרים אינטגרציה עם פלטפורמות חברתיות של צדדים שלישיים מסוימים, כגון Facebook, LinkedIn, Twitter וכיו"ב (להלן, בהתאמה: "הפונקציות החברתיות" ו-"הפלטפורמות החברתיות").

הפלטפורמות החברתיות הן בבעלות המלאה ומוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים עם ו/או בשליטת DigitalRosh. שימושך בפונקציות החברתיות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים על הפלטפורמות החברתיות, והמופיעות באתרים של אותן פלטפורמות. באחריותך הבלעדית לעיין בתנאיהם של הפלטפורמות החברתיות, לרבות מדיניות הפרטיות, ואם אינך מסכים לתנאים אלו, הנך מחויב לחדול משימוש בפונקציות החברתיות המצויות באתר. DigitalRosh אינה אחראית ואינה נושאת באחריות לשימושך בפונקציות החברתיות. כמו כן, בעת השימוש בפונקציות החברתיות.

22. תיקונים לתנאים
מובהר בזאת כי, במידה המקסימלית האפשרית לפי כל דין, DigitalRosh רשאית על פי שיקול דעתה לשנות תנאים אלה מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות וכל מדיניות אחרת המשולבת בהם. באחריות המשתמש לעיין, לעתים קרובות, בהסכם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. בכל מקרה של שינוי מהותי, DigitalRosh תעשה מאמצים סבירים לפרסם הודעה ברורה באתר ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני למשתמשים (במידה שהמשתמש סיפק לנו כתובת דואר אלקטרוני ושהסכים לקבל דיוור מטעמנו) בנוגע לשינוי כאמור. שינויים מהותיים כאלה ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כזו נמסרה באתר או נשלחה באמצעות דואר אלקטרוני, המוקדם מביניהם. כל שאר השינויים בתנאים אלה ייכנסו לתוקף מהתאריך הנקוב בראש תנאים אלה ("עודכן לאחרונה") והמשך השימוש שלך באתר, בשירותים ו/או בתכנים לאחר מכן יהווה הסכמה לשינויים אלה. במקרה שיש לתקן את התנאים כדי לעמוד בדרישות חוק כלשהן, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כנדרש בחוק וללא כל הודעה מוקדמת.

23. כללי
(א) כל תביעה בקשר לאתר ו/או לשירותים יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם, (ב) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, DigitalRosh רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ג) תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים כל מערכת יחסים, יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים, (ד) שום ויתור של מי מהצדדים, על כל הפרה או מחדל על פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ה) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואינה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ו) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה לעמוד לך, הנובעת מהאתר ו/או מהשירותים או הנוגעים להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן. (ז) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המרבית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ח) אינך רשאי להמחות או להעביר את תנאים אלה (כולל כל הזכויות וההתחייבויות תחתיהם) ללא הסכמתה של DigitalRosh מראש ובכתב, וכל ניסיון לעשות כן תוך הפרה של האמור לעיל יבוטל. DigitalRosh רשאית להמחות או להעביר את תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (ט) כל תיקון לתנאים אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי DigitalRosh, ו- (י) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל) ובשפה העברית או האנגלית.

24. שאלות
במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@mindli.com ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.