כלי רכב אוטונומיים – מדיניות ממשלתית, אתגרים והזדמנויות

מסמך זה נכתב במרכז המחקר והמידע של הכנסת והוא מציג מידע בנושא כלי רכב אוטונומיים, השלכות אפשריות של תחבורה אוטונומית על החברה והכלכלה וסוגיות ברגולציה ובקידום תחום התחבורה האוטונומית בישראל ובמדינות נבחרות.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members.
If you are a member, kindly Login first to enjoy this item.

If you are not yet a member, check Membership & Sign up, and join us.

Create a Spark from an Idea
Create new LTag
(*)