מובילי נושא רפואה

אילנה אלש

מנהלת תיקי לקוחות בין-לאומיים
Vidisco

ד"ר ולדי דבוייריס

מייסד
DENTIST SAPIENS

עפרה גורדון, עו"ד

מומחית פיתוח עסקי
בתחום הבריאות

Create a Spark from an Idea