טרנספורמציה דיגיטלית באסטרטגיה של הרשות האירופית לביטוח

הרשות האירופית לביטוח ופנסיה תעסוקתית (EIOPA) זיהתה את הטרנספורמציה הדיגיטלית כאחת מהעדיפויות האסטרטגיות שלה לשנים 2023-2026This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2023
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email

Capture This Page

Create New Box
Cancel

Capture an Idea

Create New Box
Cancel