ד"ר שושנה זובוף: על קפיטליזם מעקב ודמוקרטיה

ד"ר שושנה זובוף מרצה באונ' הארוורד ומחברת מספר ספרי עיון, שהמפורסם בהם הוא "עידן קפיטליזם המעקב" שראה אור בשנת 2018. במאמריה ובספריה טבעה זובוף מונחים חדשים רבים, המשמשים גם חוקרים אחרים.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2023
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email

Capture This Page

Add New Box
Cancel

Capture an Idea

Add New Box
Cancel