10-נוב-2020: לחשוב ולעשות בגדול — עם משרד הדיגיטל הלאומי (הקלטה)

הקלטות תכנית "לייב": עם יוגב שמני, מנהל ממשל זמין רשות התקשוב הממשלתיThis DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2024
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email