07-יול-2020: ללמוד מן העולם — מפגש קהילה (הקלטה)

הקלטות תכנית "לייב": מפגש קהילה - פרופ’ ישע סיון ויוני רבינוביץ, מנהל המוצר, משוחחים, מגדירים ומקשיבים לאורחי התוכנית על הקמת קהילת הראש הדיגיטלי – מה עומד מאחורי ההחלטות ולקראת מה הולכים.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2023
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email