04-ינו-2022: מפגש קהילה וירטואלי עם תחילתה של 2022

לכבוד השנה החדשה התקיים אירוע קהילה בזום, בו סיכמנו את אירועי שנת 2021, הצגנו את השינויים והעדכונים החמים ביותר בדיגיטלראש ודנו בתוכניתנו להמשך.

לאחר מכן התקיים דיון פתוח, במהלכו כל החברים שיתפו בחוויותיהם וציפיותיהם לעתיד, הציעו כיווני התפתחות מומלצים מניסיונם והעלו רעיונות לשיתופי פעולה.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2023
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email