הטכניון

פרופ' מרים ארז

יור מרכז הידע לחדשנות
טכניון

לימור מוזס מוסקונה

מנהלת מרכז הידע לחדשנות
טכניון

כאן ניתן למצוא פריטי תוכן הקשורים למרכז הידע לחדשנות בטכניון, שותפינו לקורסי המנהיגות הדיגיטלית.

מרכז הידע לחדשנות בטכניון