ללמוד איך ללמוד בדיגיטל

זהו קורס בסיסי המלמד כיצד הכי נכון ללמוד בדיגיטל, מסביר מהם יתרונות הלמידה לבריאות, הצלחה, מימוש ואיכות חיים, מראה מהם האתגרים הקשורים ללמידה בדיגיטל ומסביר כיצד ניתן להתגבר על הקשיים. הקורס כולל למידת 4 אסטרטגיות מרכזיות ללמידה דיגיטלית שיבטיחו למידה אפקטיבית.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members.
If you are a member, kindly Login first to enjoy this item.

If you are not yet a member, check Membership & Sign up, and join us.

Create a Spark from an Idea
Create new LTag
(*)