לקבוצת משתתפי קורס DLC146066 זהו חדר הקורס, אשר יתעדכן לאורכו וילווה את המפגשים של ימי רביעי. חדר הקורס יכיל בתוכו את הקלטות המפגשים, תכנים תיאורטיים…This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2024
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email