דיגיטל לעומק עם: ארטור ינאי על העתיד של התעבורה הימית

ארטור ינאי, מנכ"ל חברת Level Hydrofoils, סיפר על פיתוח סירת ההידרופויל הראשונה בעולם אשר מיוצבת על רגל אחת וכיצד היא תתמודד עם בעיית מנועי הבערה בכלי שיט.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2023
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email

Capture This Page

Create New Box
Cancel

Capture an Idea

Create New Box
Cancel