VPS & CIOS (אוסף)

הרצאות נבחרות של מנהיגים דיגיטליים מארגונים שונים אשר מספרים על הטרנספורמציה הדיגיטלית שהארגון שלהם עבר. צפייה מהנה!

אריה רימיני

אריה רימיני, מנהל שע"מ

אריה רימיני, המנהל הכללי של יחידת המחשוב של רשות המיסים, הציג נתונים ומקורות הכנסה של רשות המסים כדי להראות את