מנטורינג

מערכת ליווי מקצועית (מנטורינג) שנועדה לסייע לחברי הקהילה במסעם הדיגיטלי. תחום זה,מיועד למנטורים ולמנטוריות של דיגיטלראש ולכל מי שרוצה להיות, ובו מרוכזים חומרים כלליים, רלוונטיים לתהליכי חניכה וליווי.This DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2024
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email