13-אוק-2020: עולם העבודה המתגבש — עם אינטל ישראל ולייבפרסון ישראל (הקלטה)

הקלטות תכנית "לייב": עם אלונה אייל-פריד, סמנכ"לית משאבי אנוש באינטל ישראל, ויובל מטלון, מנכ"ל לייב פרסון ישראלThis DigitalRosh item or Service is intended for DigitalRosh members

If you are not yet a member

Check Pricing & Sign up, and join us.

Special offer for 2024
Sign up to DigitalRosh PRO or DigitalRosh PLUS now and get 30 days free! Promo code: GIFT30

If you are a member

Kindly log in first to enjoy this item

Use one-click login

Or log in manually with your email